Staff

Dr. Shinji Deguchi  (Professor)

Dr. Tsubasa S. Matsui (Associate Professor)

Dr. Shuichiro Fukushima (Assistant Professor)

Dr. Daiki Matsunaga (Assistant Professor)

Dr. Kentarou Noi (Specially Appointed Assistant Professor, Institute for NanoScience and Design)

Dr. Sachiko Fujiwara (Postdoc, JSPS PD)

Yoshiyuki Sakaguchi (Technical Staff)

Rie Taniguchi (Technician)

Invited Staff

Dr. Takeshi Yasui (Invited Professor)

Dr. Syuuko Yokoyama (Invited Researcher)

Dr. Takeo Minamikawa(Invited Researcher)

Graduate Students

Kang Na (D2)

Hirotaka Koyama (D1)

Shiyou Liu (D1)

Shota Fukuda (M2)

Ken Unegauchi (M2)

Kouhei Yoshimoto (M2)

Foncham Jermia Nehwa (M1)

Hiroki Aosaki (M1)

Takuma Kawai (M1)

Tatsuki Okamoto (M1)

Takumi Saito (M1)

Ryouki Yamanaka (M1)

Postgraduates

Honghan Li

Undergraduate Students

Takumi Chodo (B4)

Tetsuya Hattori (B4)

Naoki Kagawa (B4)

Koichiro Mori (B4)

Gaku Motoori (B4)

Hiroto Ohno (B4)

Katsumasa Segawa (B4)

Shogo Takeuchi (B4)